Film: Uppda­te­ring utbu­det Centrala Nacka

Uppda­te­ring Centrala Nacka

Första restau­rangen och service­ut­bu­det är klara i Centrala Nacka.

Se filmen och hör när Kata­rina Wåhlin Alm, stads­ut­veck­lings­di­rek­tör och Alex­an­der Fagerlund, mark­nads­chef Stor­sta­den Bostad berät­tar hur stads­li­vet börjar växa fram.