Service och Utbud

Vi börjar inte från noll

I Centrala Nacka finns redan allt du behö­ver

Personer fikar och skrattar i Centrala Nacka

I Centrala Nacka finns redan allt du behö­ver – oavsett om du är på jakt efter lokala buti­ker, caféer och restau­ranger eller inter­na­tio­nella kedjor.

Utbu­det sträc­ker sig från hemin­red­ning till mode, genom service såsom bank­kon­tor, bibli­o­tek och mäklar­kon­tor, till ett brett utbud av vård, hälsa och skön­het. Både genom Nacka Forums koncep­tet HLTH [Health] och lokala aktö­rer i kvar­te­ret.

Här finns något för alla!

• Nacka Forum (122 buti­ker)
• 150.000 kvm kommer­si­ell yta (ej handel)
• Stort bostads­ut­bud
• 4 gymna­sier, grund­sko­lor, etc.
• Mässyta i Nacka Strand
• Konsert­hus
• Idrott
• Gångav­stånd till hav, sjö och skog
• 4 co-workingsajter
• Stads­hus
• Gångav­stånd till Kajen, hotell, etc.
• Bra kommu­ni­ka­tio­ner — nära till allt