Puls och Pick­nick

Skär­gård och tunnel­bana

Centrala Nacka – kommu­ni­ka­tions­nod och mötes­plats

Man cyklar framför buss i Centrala Nacka

I Nacka är stan full av vatten. SL:s pendel­båt tar dig från Nacka Strand till Nybro­ka­jen, Friham­nen eller Lidingö. Det går också båtar ut i skär­går­den med Fjäder­holms­lin­jen, Strömma och Waxholms­bo­la­get.

Till och från Nacka kan du dess­utom ta dig för egen maskin. Här finns redan gott om cykel­vä­gar, prome­nad­stråk, stigar och paddel­vat­ten.

År 2030 kommer tunnel­ba­nan till Nacka – och med den möjlig­he­ter till en mer håll­bar vardag, med fler valmöj­lig­he­ter och större utbud. Resan från och till Stock­holms city tar bara 12 minu­ter. Nacka blir slut­sta­tion, med place­ring mitt i Centrala Nacka, med två uppgångar och tre entréer.

På södra sidan om Värm­dö­le­den, vid Nacka Forum, byggs en entré mot Vikdals­bron och en entré mot den fram­tida Stads­huspar­ken. Norr om Värm­dö­le­den byggs en entré mot Jarla­bergs­vä­gen där platt­for­men nås med stora, snabba hissar.

Region Stock­holm har uppdra­get att bygga den nya tunnel­ba­nan

  • Blå linje förlängs från Kungs­träd­går­den till Nacka.
  • Det blir tre statio­ner i Nacka; Sickla, Järla och Nacka.
  • Trafik­star­ten är plane­rad till år 2030.

Bild: Region Stockholm/Martin Thelan­der.

Håll muspe­ka­ren över bilden för mer infor­ma­tion.

Bild som visar utbyggnaden av Blå linje och tunnelbane-sträckan från Kungsträdgården till Nacka, med alla Nackas stationer. Bild: Region Stockholm/Martin Thelander
En visionsbild över Värmdövägen och Mötesplats Nacka - en ny central knytpunkt för kollektivtrafiken

Bild: Mandaworks

Ny central knut­punkt

I Centrala Nacka bygger vi en knut­punkt för kollek­tiv­tra­fi­ken och en över­däck­ning av Värm­dö­le­den som bidrar till en grön och attrak­tiv stads­miljö. Här kommer en ny buss­ter­mi­nal allde­les intill tunnel­ba­nan göra det enklare och smidi­gare att resa mellan Värmdö, Nacka och Stock­holm.

Den nya knut­punk­ten är en av de största sats­ning­arna på håll­bart resande i Stock­holms­re­gi­o­nen.

Stads­ut­veck­ling och trafik

Läs mer om stads­ut­veck­ling och trafik på Nacka kommuns webb­plats.

TECH OCH
TALLAR

BUSI­NESS OCH BERGS­KNAL­LAR

STREET ART
OCH STIGAR

CITY­LIFE OCH
PICK­NICK­PLAT­SER

PULS OCH
PICK­NICK

FOOD­TRUCK
OCH FOTBOLL