City­life och Pick­nick­plat­ser

Skogs­hajk och utegym

Nära till morgon­dopp, lunch­pick­nick och kvälls­löp­ning

Visionsbild över Stadshusparken i Centrala Nacka

Stads­huspar­ken ska bli en grön oas i Centrala Nacka. En gene­rös trappa med plan­te­ring och sitty­tor kommer att koppla ihop Tor Boijes gata med parkens gröna ytor fram­för Nacka stads­hus. Natu­ren väster om Nacka stads­hus blir en del av Stads­huspar­ken.

En stor kupe­rad stads- och bergspark kommer att anläg­gas i vårt område. Det blir en bland­ning av kant­klippta gräs­mat­tor, vild natur och granit i dagen – en del av den natur­bana grund­tan­ken om vari­a­tion. Det här ska bli Centrala Nackas gröna hjärta, en oas till­gäng­lig för alla, ett vardags­rum utom­hus. Här kan du ha pick­nick, leka, röra på dig, umgås med gran­nar eller vila på en filt i skug­gan. Det kommer också byggas en bred trappa mellan torget vid Värm­dö­vä­gen och stads­par­ken.

Stads­huspar­ken

  • Stads­huspar­ken byggs i flera etap­per, den första delen närmast stads­hu­set plane­ras vara klar 2025.
  • Nacka­borna har det kortaste avstån­det från sin bostad till skyd­dad natur av alla Sveri­ges kommu­nin­vå­nare enligt Statis­tiska Central­by­rån.
Personer som har picknick i Stadshusparken i Centrala Nacka
Barn åker sparkcykel på en lummig väg i Centrala Nacka

Stads­de­lens gröna mellan­rum

Det är inte bara parken som blir grön och skön, kvar­te­rens mellan­rum kommer fyllas med träd, blom­mor och olika typer av sitt­plat­ser. Delar av Värm­dö­vä­gen och Vikdals­vä­gen blir en trygg och grön stads­gata. De nya kvar­te­ren byggs med håll­bar­het i fokus, både för de som bor här och för plane­ten.

Här över­går stads­ga­tor i stigar och kvar­ters­re­stau­ranger bor granne med pick­nick­plat­ser.

Centrala Nacka omfam­nas av natur­re­ser­vat – Lång­sjön i Öster, Ryssko­gen och Nyckel­vi­ken i norr och Nacka­re­ser­va­tet i söder. Här finns utrymme för plan­löst strö­vande, löpning och svamp­plock­ning – och mycket mer.

Närhet till rekre­a­tion och rörelse – och ett leende

Barn hoppar i vattnet från Kyrkvikens badbryggor

Nackas sjöar och kust­sträc­kan mot havet är också en stor till­gång med fina badplat­ser i både salt och sött. Badbryg­gorna vid Kyrk­vi­ken är det senaste till­skot­tet bland Nackas många möjliga simtu­rer. Kanske hinner du med ett dopp under lunchen?

Idrott, lek och rörelse ska vara lätt och nära för alla, oavsett ålder. Det finns många utegym och idrotts­plat­ser nära Centrala Nacka. Vid Nacka IP finns ishal­lar, boll­pla­ner, sport­hal­lar och en simhall samt en skate­board­park. I de nya kvar­te­ren plane­ras för fler idrotts­plat­ser och gym. Här är håll­bar­het för kropp och själ lika viktigt som goda gran­nar och trygg­het.

TECH OCH
TALLAR

BUSI­NESS OCH BERGS­KNAL­LAR

STREET ART
OCH STIGAR

CITY­LIFE OCH
PICK­NICK­PLAT­SER

PULS OCH
PICK­NICK

FOOD­TRUCK
OCH FOTBOLL