Kontakt

Kontakta oss

Mail: info@centralanacka.se

Ansva­rig utgi­vare: Anders Börjes­son, vd
Besök: Granit­vä­gen 15

Post­a­dress:
Centrala Nacka mark­nads­bo­lag AB
C/O Nacka kommun
131 81 Nacka

Org nr: 559249–4982

Vi utveck­lar Centrala Nacka till­sam­mans

Utveck­lingen är ett lång­sik­tigt projekt som sker i flera etap­per och som kommer att kräva ödmjuk­het, tåla­mod samt nära och stark samver­kan med fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer, närings­liv, Nacka kommun och Nacka­bor.