Part­ners

Vi utveck­lar Centrala Nacka till­sam­mans

Utveck­lingen är ett lång­sik­tigt projekt som sker i flera etap­per och som kommer att kräva ödmjuk­het, tåla­mod samt nära och stark samver­kan med fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer, närings­liv, Nacka kommun och Nacka­bor.

Botrygg – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
JM – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Kungsvåningen – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Obos – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Selvaag Bostad – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Storstaden Bostad – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Sveafastigheter – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Unibail Rodamco Westfield – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Wallenstam – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka