Stor­sta­den Bostad

Stads­por­ten

Stor­sta­den Bostad fick uppdra­get att utveckla nypro­duk­tion i Nacka, med höga arki­tek­to­niska värden och stads­känsla som mått­stock. Det nypro­du­ce­rade fler­bo­stads­hu­set Stads­por­ten kommer därför bidra med en tidlös karak­tär till den stad som nu växer fram där.