Obos

Elverks­hu­set

För dig som vill ha det bästa av två värl­dar – bo centralt och ändå har närhe­ten till natu­ren. I centrala Nacka plane­ras för ca 330 moderna bostads­rät­ter i vari­e­rade stor­le­kar. Områ­det ligger norr om Värm­dö­vä­gen, söder om Nacka stads­hus och öster om Järla skola.