JM

Vatten­tor­net

Nypro­du­ce­rat stads­bo­ende nära vatten och skog

I JMs Vatten­tor­net bor du i hjär­tat av Centrala Nacka bred­vid det gamla vatten­tor­net, ett land­märke väl synligt på långt håll. Häri­från har du gångav­stånd till shop­ping i Nacka Forum samt till Nacka Strands brygga där den popu­lära pendel­bå­ten till Nybro­ka­jen avgår. Du bor även nära det fina natur­re­ser­va­tet Nyckel­vi­ken. Vatten­tor­net Södra är först ut av kvar­te­ren som JM bygger i områ­det och totalt kommer det att byggas 350 bostä­der.

Här plane­ras för såväl ytef­fek­tiva lägen­he­ter i mindre stor­lek som flex­ibla fler­rum­mare för den större famil­jen. Bostä­derna har öppen plan­lös­ning som skapar rymd och stora föns­ter som ger vackra ljusin­släpp samt mysiga inner­går­dar för härligt häng.

Utsikt från balkong i skymningen – Visionsbild JM  Vattentornet Södra i Centrala Nacka
Innergård med lekande barn – Visionsbild JM  Vattentornet Södra i Centrala Nacka
Vintrig innergård syns från balkong – Visionsbild JM  Vattentornet Södra i Centrala Nacka
Fasadbild – Visionsbild JM Vattentornet Södra i Centrala Nacka