Sommar-AW i Centrala Nacka

Sommar-AW i Centrala Nacka: Green Room

Tid: Tors­dag 27 juni, kl 17.00–19.00, Tors­dag 15 augusti, kl 17.00–19.00, Tors­dag 29 augusti, kl 17.00–19.00

Plats: Green Room som ligger i skogs­dungen mellan Nacka Stads­hus och Nacka Forum.

I sommar blir det tre till­fäl­len att komma på after­work i Centrala Nackas Green Room. Detta härliga, natur­bana område, belä­get mellan stads­hu­set och Nacka Forum erbju­der en perfekt plats för avkopp­ling och gemen­skap.

Det finns våff­lor och glass från Glass­verk­stan. Varför inte testa deras unika natur­bana smaker lakrits­ge­lato och lingon- och gran­skott. För den som önskar något star­kare finns vin och öl att köpa.

Stäm­ningen höjs ytter­li­gare med live­mu­sik eller DJ som spelar skön musik. Det blir en fin mix av natu­rens lugn och stadens puls, precis som Centrala Nacka i sig själv – där urban utveck­ling möter grönska och håll­bar­het.

Tors­dag 27 juni:
🎶 Live­mu­sik med Björn Brun­nan­der. Björn är en låtskri­vare, musi­ker och sång­are från Djurö i Värmdö som precis släppt nytt mate­rial på Spotify.

Tors­dag 15 och 29 augusti:
🎶 DJ Jessica Lind­berg spelar skön musik

På plats finns repre­sen­tan­ter från Centrala Nacka som kan berätta mer om områ­det, inklu­sive vårt arbete med att skapa Sveri­ges första natur­bana stads­del. Vi ser fram emot att träffa både nuva­rande och fram­tida Nacka­bor, samt före­ta­gare som vill veta mer om möjlig­he­terna i vår dyna­miska stads­del.

Välkomna till mysiga sommar-AWs i hjär­tat av Centrala Nacka!

Illustration Granithöjden Amanda Wahlen
Björn Brunnander skriver låter i studion
Illustration Granithöjden Amanda Wahlen

Datum och tid:
Tors­dag 27 juni, kl 17.00–19.00
Tors­dag 15 augusti, kl 17.00–19.00
Tors­dag 29 augusti, kl 17.00–19.00

Var: Green­room, lilla skogs­dungen mellan Nacka stads­hus och Nacka Forum

Följ oss på soci­ala medier för mer infor­ma­tion och uppda­te­ringar om evene­manget.