Full fart på Centrala Nackas gatu­fest 2024

Full fart på Centrala Nackas gatu­fest

Den 15 juni var det gatu­fest i nya Stads­hus­kvar­te­ren i Centrala Nacka. Solen sken och unge­fär 2500 perso­ner besökte gatu­fes­ten. Det kom männi­skor i olika åldrar, både närbo­ende och från andra delar av Nacka. Samman­ta­get blev det en härlig bland­ning av mat och fika, lokala före­tag, mark­nad och massor av akti­vi­te­ter för små och stora, och inte minst – möten mellan männi­skor.

Stads­de­lens restau­ranger och caféer öppnade upp och laddade med god mat och fika för alla besö­kare. Många tog med sig mat och satte sig vid festi­val­bor­den på gatorna.

Verk­sam­he­terna öppnade dörrarna och dagen till ära fick vi också besök av allt­i­från andra lokala idrotts­för­e­ningar, kultur och seni­or­för­e­ningar till små och stora före­tag. Du kunde ta del av visio­nen för Centrala Nacka och ställa frågor om vad som händer, inte minst när det gäller den kommande Stads­huspar­ken. Det blev mark­nad med konst- och konst­hant­verk och massor av musik, dans och upptåg. På Stads­huspar­ke­ringen pågick dess­utom en bakluc­ke­lop­pis.

För barnen var det massor av kul. Det började med leksaks­lop­pet där små bin, fjäri­lar och nyckel­pi­gor sprang i olika ålders­grup­per. Clow­nen Blom­man hade en liten show varje timme och barnens träd­gård var öppen där barnen fick plan­tera en sommar­blomma och ta med hem. Du kunde också kolla in i en bikupa och lära dig mer om bin, eller få träd­gårds­råd­giv­ning för din balkong till exem­pel. Det gick att bli festi­val­glitt­rig och också att få prova allt från drej­ning till konstworks­hop. Dess­utom kom brand­kå­ren på besök en stund.

Från scenen bjöds det på en bland­ning av musik, dans, uppträ­dande och idrott. Stads­hus­kvar­tet­ten, med studen­ter från Rytmus och Södra Latins musik­linje, var bildad just för den här dagen och SATS visade upp tränings­for­merna Tabata och Zumba. Vi fick se olika kara­te­tek­ni­ker från Nacka Kyokus­hin Karate och dans­glädje i form av bugg från Nackswinget i Finn­torp. Elever från Järla­hu­sets musik­skola kom och sjöng och spelade och vi fick också uppleva dans från Nacka Dans & Teater Kultur­skola. Även ekvi­li­bris­ten, akro­ba­ten och musi­kern Max Carling under­höll oss under dagen.

Vi som jobbar med Centrala Nacka är glada över att det blev en väldigt lyckad dag. Tack alla ni som bidrog på olika sätt, alla utstäl­lare och verk­sam­he­ter samt Kompan­jon som var med och arran­ge­rade Lekparkslop­pet och bakluc­ke­lop­pi­sen. Och förstås alla besö­kare som kom till vår glada gatu­fest!