Ny trappa och nytt torg i stads­hus­kvar­te­ren

Ny trappa och nytt torg

– när Centrala Nacka fort­sät­ter att utveck­las till en natur­ban och ännu mer levande plats

I stads­hus­kvar­te­ren nedan­för Stads­hu­set händer massor och allt mer av stads­de­len blir klar. Arbe­tet med torget Granit­höj­den har påbör­jats och under våren öppnas Östra Granitt­rap­pan.

Granittrappan under uppbyggnad

Den breda granitt­rap­pan knyter ihop kvar­te­ret och blir en del av det gång­stråk som gör det lätt att ta sig till och från Värm­dö­vä­gen. För boende och förbi­pas­se­rande blir det smidigt att nå bussarna på Värm­dö­vä­gen och de restau­ranger, caféer, buti­ker och andra verk­sam­he­ter som finns både i de övre och lägre delarna av kvar­te­ren.

Fram­gent blir trap­pan och torget även ett enkelt sätt att nå tunnel­ba­nans station Nacka och blivande Stads­huspar­ken, samt även station Järla.

Från Granit­höj­den kommer på sikt ännu en trappa att byggas, Västra Granitt­rap­pan, som ska ansluta till Agne­stigs torg och Värm­dö­vä­gen.

Triv­samt torg med sitt­plat­ser

Granithöjden under uppbyggnad och en visionsbild över framtidens torg

Torget är under uppbygg­nad, till väns­ter en visions­bild över Granit­höj­den skapad av Amanda Wahlén.

Arbe­tet med Granit­höj­den, torget som är belä­get på plat­sen ovan­för Östra Granitt­rap­pan, är påbör­jat. Torget kommer bli en triv­sam bostads­nära plats med sitt­plat­ser, växter efter årstid, körs­bärs­träd och tallar som ger både skugga och grönska.

Torget byggs i etap­per och planen är att färdig­ställa en del av torget till hösten 2024. Träd och annan växt­lig­het är tänkta att plan­te­ras under våren 2025. Under tiden för arbe­tet kommer vägen som går längs torget delvis vara avstängd för fordon.