Påskä­ven­tyr i Centrala Nacka

Välkom­men till påskä­ven­tyr för stora och små

Påskäventyr i Centrala Nacka, Nackarummet

Är du nyfi­ken på vad som händer i den nya natur­bana stads­de­len Centrala Nacka? Kom till Nackarum­met i Nacka Forum med familj och vänner. Vi dukar upp påsk­kaffe och bjuder på påsk­stäm­ning, kunskap och barn­ak­ti­vi­te­ter.

Här kan du få svar på dina frågor om Centrala Nacka av bland andra Nackas stads­ar­ki­tekt och projekt­che­fen för explo­a­te­rings­en­he­ten på Nacka kommun.

Natur­bana kvar­ter

Idag är redan flera nya hus och gator på plats i vår nya natur­bana stads­del Centrala Nacka. Många nya Nacka­bor har redan flyt­tat in och fler kommer till. Verk­sam­he­ter fyller botten­vå­ning­arna med liv och rörelse och fler buti­ker, restau­ranger och service till­kom­mer allt eftersom. Under tiden bygger vi vidare för att skapa håll­bara kvar­ter och miljöer där männi­skor trivs och vill vara. Ett nytt torg, Angestigs torg och en fin soltrappa från Värm­dö­vä­gen upp mot Stads­hu­set och den blivande stads­huspar­ken, är bara några exem­pel.

Medan du fikar och barnen leker kan du kan passa på att prata med oss om vad som händer just nu. Vi berät­tar gärna hur vi plane­rar för att skapa trygg­het, triv­sel och vackra miljöer i Centrala Nacka, men också vad vi menar med Natur­bant. Eller om sats­ning­arna på hur du kan resa i Nacka, hur det kommer att bli och hur de påver­kar dig som trafi­kant det kommande året.

Vi har också en tävling där du kan vinna vårt eget fina sitt­un­der­lag i åter­vun­nen ull.

Påskä­ven­tyr för barnen

Små killar och tjejer kan få ansik­tet målat till en påsk­kär­ring eller varför inte en påsk­gubbe. Det blir natur­bant fjäder­pys­sel och saft och kaka. Påsk­ha­ren delar ut en påsk­påse till alla barn som går en tips­pro­me­nad och i några av påsarna har haren varit extra snäll och lagt ett present­kort från Nacka Forum.

Tid: Skär­tors­dag 28 mars, kl. 14.00–17.00

Plats: Nackarum­met, plan 1 i Nacka Forum.

Välkom­men!

Har du frågor om evene­manget, kontakta Anders Börjes­son, anders.borjesson@nacka.se

Parke­ring: i Nacka Forum gara­get. Gratis om man är medlem (lätt att bli i Nacka Forums app)

Bussar: Ett fler­tal bussar stan­nar vid Nacka Forum.