Nacka Före­tagar­träff tors­dag 22 febru­ari

Träffa oss på Nacka Före­tagar­träff 22 febru­ari!

Nacka Före­tagar­träff är en stor närings­livs­träff i Nacka dit alla som vill är välkomna. Föru­tom över 100 utstäl­lare blir det mingel, tävlingar, före­läs­ningar och inspi­ra­tion samt en magisk magishow.

Träffa Centrala Nacka på Nacka Företagarträff

Vi som jobbar med att utveckla Centrala Nacka är också på plats. Kom till vår monter så berät­tar vi om vad som händer både inom kort och på längre sikt. Du får veta hur vi tänker kring utform­ningen av den natur­bana stads­de­len. Du kan bland annat prata med oss om service­ut­bu­det i de nya stads­hus­kvar­te­ren, om vår kommande stads­huspark eller det fantas­tiskt fina bostads­kvar­te­ret Grønn som nu är på samråd.

Kom och kolla in häftiga drönar­fil­mer, se hur tunnel­ba­nesta­tio­nerna kommer att se ut och tävla om ett fint sitt­un­der­lag i ull.

Även du som inte är före­ta­gare är välkom­men att ta del av inne­hål­let och de exklu­siva mässer­bju­dan­den som kommer att finnas. Vi firar lite extra i år eftersom Före­tagar­träf­fen fyller 30 år och avslu­tar med jubileums-AW kl. 16.30 med DJ och AW-pub av Pontus Frit­hof. Välkom­men att stanna även på AW.

Träf­fen öppnar för besö­kare kl 10 och det är fritt inträde. Hämta din biljett här »