Stäm­nings­fullt julmingel vid Green room

Stäm­nings­fullt julmingel i Centrala Nacka

 

Tack alla som trot­sade kylan och kom till Centrala Nackas julmys i Green­room den 14:e decem­ber.

Eldarna var tända och tomten var på plats för att ta emot önske­lis­torna från barnen. Alla som ville fick sätta sig i släden en stund. Det åts lussel­bul­lar, peppar­ka­kor och dracks glögg medan kören från Nacka musik­klass­ser sjöng julsånger. Trion ”Show­sis­ters”, före detta elever från Kultura­mas musi­kal­pro­gram, bjöd också på mysiga jullå­tar. På väg hem fick besö­karna en goodie­bag med fina erbju­dan­den från verk­sam­he­terna i den nya stads­de­len.

Nacka kommun fanns på plats för att svara på frågor, bland annat Mats Gerdau, kommun­sty­rel­sens ordfö­rande, som berät­tade om allt som händer i Centrala Nacka. Och det är mycket. Fler bostä­der, mötes­plat­sen över motor­vä­gen, tunnel­ba­nan som byggs, Stads­huspar­ken och den nya stads­de­len där allt fler männi­skor flyt­tar in och fler verk­sam­he­ter etable­rar sig.

God Jul och Gott nytt år önskar vi som arbe­tar med Centrala Nacka