Solig gatu­fest i Centrala Nacka

Solig gatu­fest i Centrala Nacka

Lörda­gen innan midsom­mar var det dags för gatu­fest i natur­bana Centrala Nacka för andra året i följd. Solen sken, vimp­larna vajade och gatorna fyll­des av musik, mark­nad och glada nacka­bor.

Före­ningar och före­ta­gare i områ­det visade upp sig och besö­karna bjöds på dans, träning, mat, fika, glass och roliga akti­vi­te­ter för hela famil­jen. Det gick också att få höra mer om bostä­derna, Stads­huspar­ken och hela stads­de­lens fram­tid.

Stort tack till Nackas före­ta­gare, byggak­tö­rer, före­ningar och alla Nacka­bor som bidrog till en härlig dag!

I vår film kan du höra några röster och deras tankar om vad som händer i områ­det, vad som är natur­bant och bra exem­pel på mötes­plat­ser som redan finns på plats.

Titta på filmen här: