Wallen­stam

Nacka Grace

I Centrala Nacka åter­uppli­var vi 1920-talets glans­pe­riod, även känt som tidse­po­ken Swedish Grace, och bygger ett 1920-talsklassicistiskt kvar­ter bestå­ende av 169 hyres­rät­ter och 12 loka­ler i entré­plan. Huset har 6 våningar, 2 gara­ge­plan och 12 eleganta trapp­hus som omger en triv­sam gemen­sam inner­gård.

Kvar­ter Nacka Grace låter oss uppleva 1920-talsklassicismens tids­ty­piska känsla för detal­jer, deko­ra­tiva inslag och stil­säkra former. Ljusa kulö­rer och omsorgs­fulla mate­ri­al­val präg­lar kvar­te­ret som kommer stå klart för att ta emot de första hyres­gäs­terna under 2024.