Svea­fas­tig­he­ter

Svea Fastigheter - Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka

Pris­man

I Nackas nya stads­kvar­ter bor du nära både natur, puls och kommu­ni­ka­tio­ner. Singel, senior, sambo eller stora famil­jen – Pris­man erbju­der nypro­du­ce­rade hyres­rät­ter för hela livet.