Selvaag Bostad

Nacka’s Grønn

Belat­chew Arki­tek­ter har till­sam­mans med Selvaag Bostad och Urbio vunnit Sveri­ges första natur­bana markan­vis­nings­täv­ling, arran­ge­rad av Nacka Kommun, med projek­tet Grønn.

Markan­vis­ningen omfat­tar ca 90 bostä­der och ca 1 000 — 2 400 kvadrat­me­ter loka­lyta i Centrala Nacka, intill den fram­tida stads­par­ken, entrén till den nya tunnel­ba­nan och galle­rian Nacka Forum.