Botrygg

Nya gatan

Botrygg är ett privat bygg- och fastig­hets­bo­lag som inrik­tar sig på hyres- och bostads­rät­ter samt samhälls­fas­tig­he­ter. I Centrala Nacka har de färdig­ställt 137 lägen­he­ter med inflytt­ning från vintern 2022. 

Här finns det mesta; från den ytef­fek­tiva och flex­ibla ettans ”compact living” till rymd och ljus i den gene­rösa etage­vå­ningen med sex rum och kök.