Ett lyckat cyke­le­vent på Slus­sen

Sol, blom­mor och juice på Slus­sen

– Lyckat cyke­le­vent spred infor­ma­tion om Centrala Nacka

Gatufest Centrala Nacka lördag 15 juni kl 11-17

Med hjälp av några glada tjejer och en bloms­ter­prydd lådcy­kel fylld med dric­kor från Rescue infor­me­rade vi om Centrala Nacka. Even­tet pågick i flera timmar på efter­mid­da­gen och den soliga och glada atmo­sfä­ren lockade många förbi­pas­se­rande.

Dric­korna gick åt som smör i solsken i det varma vädret och med dryc­ken och en infor­ma­tions­fol­der i handen kunde männi­skor läsa mer om både Centrala Nacka och gatu­fes­ten i Stads­hus­kvar­te­ren den 15 juni. Där stod lite om allt som händer på gatu­fes­ten som bakluc­ke­lop­pis, lekparkslop­pet, mark­nad, musik, dans, mat och fika, och massor av akti­vi­te­ter för alla åldrar.

Besö­kare från både Nacka och Värmdö, samt stads­bor som inte visste var Centrala Nacka fanns, stan­nade till för att lära sig mer. Tjejerna som deltog i even­tet berät­tade att de hade haft mycket roligt och att folk de pratade med var glada och nyfikna både på gatu­fes­ten och på vad som är på gång.

Vi ser fram emot att välkomna alla till gatu­fes­ten och att fort­sätta berätta om den spän­nande stads­ut­veck­lingen i natur­bana Centrala Nacka.

Gatufest Centrala Nacka lördag 15 juni kl 11-17
Gatufest Centrala Nacka lördag 15 juni kl 11-17