Gatu­fest i Centrala Nacka

Musik, mark­nad och upple­vel­ser

i Stads­hus­kvar­te­ren intill Nacka Forum

Gatufest Centrala Nacka lördag 15 juni kl 11-17

Lördag 15 juni kl 11–15

Boka in datu­met för vår stora glada gatu­fest i Stads­hus­kvar­te­ren i Centrala Nacka!

Nu plane­rar vi som bäst för vår fest­liga och natur­bana gatu­fest som går av stapeln lördag 15 juni kl. 11–15.

Alla verk­sam­he­ter öppnar upp och det blir massor av god mat och fika från kvar­te­rets restau­ranger och caféer. Du kommer hitta fina erbju­dan­den, olika Nacka­fö­re­tag och före­ningar finns på plats och förstås musik och uppträ­dan­den. Samt massor av akti­vi­te­ter för vuxna och barn.

Dess­utom kan du få en inblick i vad som händer i Centrala Nacka och du får möjlig­he­ten att möta repre­sen­tan­ter från kommu­nen och de som utveck­lar bostä­der och loka­ler.

I år har vi ett par nyhe­ter; dels bakluc­ke­lop­pis på stads­hu­sets parke­ring, dels gröna hörnan för både vuxna och barn som inne­hål­ler Barnens plan­te­rings­skola och växtråd till rabatt och balkong av en träd­gårds­mäs­tare. Här kan man lära sig mer om vatten och växter och hur vi kan under­lätta för våra surrande små insektsvän­ner.

Vi ordnar också ett kul lekparkslopp för barn där man får såväl t‑shirt som medalj.

Tid: 15 juni, kl. 11.00–15.00 Plats: Stads­hus­kvar­te­ren vid Nacka Forum Välkom­men!

Vill du ställa ut på gatu­fes­ten, vara med på bakluc­ke­lop­pi­sen eller är intres­se­rad av att anmäla ditt barn till spring­lop­pet?

Läs mer här » Har du frågor, välkom­men att kontakta projekt­le­dare Anna-Karin Fran­zen på mail » alt. 0709–681561

Ps. Är du intres­se­rad av att uppträda – hör av dig!