Dear Sara – vår egen Mello­stjärna!

Dear Sara – vår egen Mello­stjärna!

Vi får tag på Sara Nutti dagen innan det är dags att ta sig till Göte­borg för deltäv­lingen i Mello. Hon är i sin lägen­het vid Nya Gatan i Stads­hus­kvar­te­ren och packar som bäst. Sara är en av delta­garna i årets upplaga av Melo­di­festi­va­len och tävlar med popbal­la­den ”The silence after you” den 10 febru­ari i Göte­borg.

Dear Sara aka Sara Nutti

– Jag vet inte riktigt vad jag ska ha med mig … alltså när jag inte står på scenen. Kläderna jag har när jag uppträ­der är klara sedan länge. Där har jag haft lyxen att få hjälp av en stylist. Men resten av tiden. Och hur ska jag få plats!?

Berätta om låten du ska sjunga.

– Det är en popbal­lad med en väldigt direkt melodi, ärlig och naken. Jag har skri­vit den med tre andra och den har mycket person­liga inslag som hand­lar om att vara sann mot sig själv och fort­sätta kämpa när något känns svårt. Jag älskade den direkt och har sjungit den många hundra gånger utan att tröttna. Men det har kanske mina gran­nar gjort, säger Sara och ler lite snett. De har bankat i golvet några gånger när jag sjungit hemma. Hoppas att de ser mig på TV och förstår att jag var tvungen att öva i köket.

Hur känns det då? 

– Jag är lite spänd förstås. Det är mycket nerver nu, men det är ett bra pirr, säger Sara. Min låt är en av de bästa låtarna jag varit med på och jag är väldigt stolt över att vara med. Det här är en dröm som jag burit länge på och det kändes länge overk­ligt, men nu händer det verk­li­gen! Jag försö­ker att njuta och hoppas förstås av hela mitt hjärta att jag kommer vidare så att jag får fort­sätta gläd­jas av det här kala­set. Oavsett hur det går är jag glad och tack­sam att få varit med och efter detta hoppas jag att kunna turnera, både i Sverige och inter­na­tio­nellt.

Från Kare­su­ando och din hembygd till Centrala Nacka, det är ganska långt …

– Ja det är det ju. Jag är uppvuxen i en renskö­tar­fa­milj i Kare­su­ando och har samiska som moders­mål. Den nord­sa­miska kultu­ren är stark och jag är väldigt stolt över var jag kommer ifrån och över min samiska iden­ti­tet, men jag sjunger oftast på svenska och engelska. Om det faller sig natur­ligt kommer jag kanske att ta upp tradi­tio­nen att sjunga på samiska eller låta det komma fram i min musik. Mitt artist­namn Dear Sara är faktiskt tagit från min renbak­grund. Först tyckte jag att det var löjligt när mitt mana­ge­ment föreslog det, men nu gillar jag det. Jag är helt enkelt Dear Sara.

Och nu bor du på Nacka­bac­ken i Centrala Nacka sedan ett och ett halvt år. Hur kommer det sig att du hamnade här?

– Min pojk­vän och jag ville bo nära natu­ren, nära hav och grönska. Det är super­vik­tigt. Jag vill kunna prome­nera till grön­om­rå­den och vatten. Nacka­re­ser­va­tet och Nyckel­vi­ken till exem­pel, där vi är ganska ofta. Och Nacka Strand. Det blir en del av livssti­len.

Vad tycker du är bäst med att bo i Centrala Nacka?

– Det är ett jätte­my­sigt område och vi trivs med både lägen­he­ten och läget, det är nära allt faktiskt. Sen är det så mycket som händer här omkring och jag blir stän­digt över­ras­kad av att det kommer en ny restau­rang eller något annat som dyker upp. Kul tycker jag.

 

 

Jag älskade låten direkt och har sjungit den många hundra gånger utan att tröttna. Men det har kanske mina gran­nar gjort, säger Sara och ler lite snett. De har bankat i golvet några gånger när jag sjungit hemma. Hoppas att de ser mig på TV och förstår att jag var tvungen att öva i köket.

Jäst & Timjan – Saras favoritcafé

Vilken är din favo­rit­plats?

– Jag gillar verk­li­gen Jäst & Timjan. Så mysigt. Jag är ofta där och fikar eller äter deras fala­fel­sal­lad. Vi ska testa fler restau­ranger nu när det öppnar fler.

Vi avslu­tar med att önska vår kära Sara lycka till från alla oss!