Nya gran­nar i Centrala Nacka

Inflytt i Kungs­vå­ning­ens kvar­ter

Nu har nya boende börjat flytta in i Kungs­vå­ning­ens hyres­rät­ter i Centrala Nacka. Kungs­vå­ningen har byggt 112 lägen­he­ter i ett helt kvar­ter och alla flyt­tar in i början på novem­ber.

Jacob och Emelie tar emot nyck­larna till sin lägen­het av Alva från Kungs­vå­ningen.

Alva Eriks­son från Kungs­vå­ningen tog emot de glada och förvän­tans­fulla boende som kom för att hämta nyck­larna till sin nya bostad. Alla fick en goodie­bag som bland annat inne­höll ett speci­al­gjort doft­ljus, fram­ta­get just till detta till­fälle.

– Vi har levt med det här projek­tet så länge, så för oss är det jätte­kul att äntli­gen ta emot de som ska flytta in. I god tid innan jul ska alla vara inflyt­tade. Vi flyt­tar hit med vårt kontor, så vi på Kungs­vå­ningen kommer själva att bli en del av kvar­te­ret och få nära till våra hyres­gäs­ter. Sen blir det en cykel­bu­tik här intill och andra verk­sam­he­ter som kommer till allt­ef­tersom.

Jacob bodde tidi­gare hos Kungs­vå­ningen i Orminge och gjorde ett intern­byte till Centrala Nacka där han flyt­tar in med Emelie. Efter att ha tagit emot nyck­larna följde en rund­vand­ring och sen var det dags att gå upp till lägen­he­ten.

– Kungs­vå­ningen är bäst. Person­liga och schyssta. Jag måste faktiskt säga att vi fått en väldigt fint bemö­tande och kände oss välkomna. Jag bodde i deras fina lägen­he­ter i Orminge, så jag tänkte att det kommer att bli bra även här i Nacka. Och jag älskar det här områ­det. Vi har tittat igenom hela omgiv­ning­arna och är finns allt. Det går snabbt in till stan, man kan ta båten, eller ta en prome­nad i Storängen som jag tycker är så fint. Och att ha Nacka Forum här intill är guld!

Emelie tilläg­ger att de ska skaffa gymkort på Sats och är taggade på att testa nya viet­na­me­siska restau­rangen i kvar­te­ret. Hon berät­tar att de bodde i varsin lägen­het tidi­gare och att de nu har sin första lägen­het till­sam­mans. De har dock bara sett lägen­he­ten på video tidi­gare så det var med spän­ning som de satte nyckeln i låset.

– Det var otro­ligt pirrigt att öppna dörren gå in, och skönt att det kändes helt rätt. Vi har dess­utom bästa utsik­ten! Vi känner oss hemma redan och är båda väldigt glada att äntli­gen ha blivit sambos. Ett nytt kapi­tel för oss.

Grön betong

Vi fång­ade Paula och Niklas som var i full färd med att flytta in i en tvåa vid det blivande Granit­tor­get nedan­för Nacka stads­hus. Där är det full akti­vi­tet. Flytt­kar­tonger bärs in i flygande fläng och flytt­bi­lar samsas med gräv­ma­ski­ner och bygg­ma­te­rial fram­för porten. Med god vilja och samar­bete går allt bra.

– Vi ville prova något nytt och Nacka kändes perfekt, säger Paula och Niklas.

Efter de första stegen på parket­ten och en snabb rund­vand­ring går vi ut på balkongen och tittar ut över områ­det. Vi frågar Paula hur det känns.

– Glädje och förvän­tan svarar Paula direkt. Käns­lan att komma in i en helt nybyggd och fräsch lägen­het är svårsla­gen. Och det är så lyxigt att ha en gara­ge­plats.

Paula berät­tar att de bodde i stan tidi­gare. Hur kom sig att de flyt­tade till Centrala Nacka?

– Vi ville prova något nytt och Nacka kändes perfekt. Många av våra kompi­sar har flyt­tat till Nacka, men jag har också familj och vänner på Lidingö. Det är smidigt att ta båten dit. En annan anled­ning är bland­ningen. Det är gott om buti­ker och restau­ranger här samti­digt som det är nära till natu­ren. Det fanns inte alls på samma sätt där vi bodde förut. Jag älskar att bada från klip­por och vid Järla­sjön finns både klip­por och bryg­gor, så här kan jag kall­bada!

Utsik­ten från balkongen på Paulas och Niklas lägen­het vetter mot stads­hu­set. Precis nedan­för deras lägen­het ligger det som snart ska bli ett litet torg som nås via trap­pan från Värm­dö­vä­gen.