Mark­nads­fö­ring

Här hittar du mate­rial du kan använda när du infor­me­rar eller mark­nads­för Centrala Nacka

Här finns olika mate­rial och format som du kan ladda ner och använda för att mark­nads­föra eller infor­mera om Centrala Nacka.

Så här gör du
Klicka på filerna för att få upp dem i stort format, högerk­licka och ladda ner dem.

Behö­ver du ett särskilt format, tex för ett nyhets­ut­skick? Kontakta oss så tar vi fram mate­rial enligt ditt önske­mål.

Allmänt

Stadens puls och naturens lugn

Stadens puls och naturens lugn