Trap­pin­vig­ning och AW: Granitt­rap­pan

Välkom­men på Trap­pin­vig­ning och AW

Tid: 30 maj kl 17.00–19.00
Plats: Granit­höj­den, torget vid toppen av Granitt­rap­pan. Med efter­föl­jande AW i Green Room som ligger i skogs­dungen mellan Nacka Stads­hus och Nacka Forum.

Nu öppnar Östra Granitt­rap­pan som är både viktig och efter­läng­tad eftersom den öppnar upp stads­de­len och gör det lätt att ta sig till/från Värm­dö­vä­gen.

Det är värt att fira! Du är därför välkom­men till en trapp-AW i natur­ban inram­ning till­sam­mans med oss som arbe­tar med Centrala Nacka.

Vi börjar vid torget Granit­höj­den kloc­kan 17 då Mats Gerdau (M), kommun­sty­rel­sens ordfö­rande invi­ger trap­pan.

Däref­ter går vi upp till Green Room och avslu­tar med en somrig AW med musik, enkelt till­tugg och något att dricka.

Illustration Granithöjden Amanda Wahlen

PS. Är du nyfi­ken på vad som händer med Granit­höj­den, det övre torget som byggs just nu? Torget byggs i etap­per och planen är att kunna öppna upp delar av torget under hösten 2024. Träd och annan växtlig­het plan­te­ras ut under våren 2025. Kom och prata med oss på invig­ningen!