Påske­vent i Nackarum­met

Lyckat påskä­ven­tyr för stora och små

På skär­tors­da­gen fyll­des Nackarum­met i Nacka Forum av barn och vuxna för att fira påsk till­sam­mans med oss som arbe­tar med Centrala Nacka. Det var en bland­ning av barn­ak­ti­vi­te­ter och stads­ut­veck­lings­frå­gor och medan det bjöds på påsk­fika svarade repre­sen­tan­ter från kommu­nen på frågor om vad som byggts och vad som är på gång i Centrala Nacka. Frågorna hand­lade om allt från tunnel­bana, trafik och vägar till vad som händer just nu. Många var också nyfikna på vad som finns i de nya stads­hus­kvar­te­ren.

Små påsk­fi­rare tyckte häxan var lite läskig men vågade sig ändå fram för att hälsa och klappa den svarta katten. Mer tvek­samma var de till den gröna soppa som hon serve­rade (grön hemma­gjord spenatsoppa). Mest popu­lär var nog haren och troligt­vis var anled­ningen de godispå­sar som hon delade ut som belö­ning till alla som gått en tips­pro­me­nad. Nästan alla barn gick däri­från med ansik­tena målade som små kani­ner, påsk­kä­ringar eller något annat, och med resul­ta­tet av påsk­pyss­let i händerna.

Tack alla som kom!

PS. Hoppas vi ses igen på gatu­fes­ten i Centrala Nacka den 15 juni kl. 11–15!