Trail­store – By Riders. For Riders

Trail­store – By Riders. For Riders

En kall och snöig dag innan jul flyt­tade nacka­borna och cyke­len­tu­si­as­terna Isabelle Seven­heim och Jona­tan Molin sin cykel­bu­tik och verk­stad Trail­store till Agne­stigs Torg 3, precis intill Värm­dö­vä­gen i Centrala Nacka. Det är två hängivna perso­ner som älskar cykling som står i loka­len och berät­tar om sin över­ty­gelse.

Trailstore – verksamhet i Centrala Nacka

Berätta hur det kom sig att ni star­tade?

Vi star­tade 2020 som speci­a­lis­ter på mountain­bi­kes och hade en liten butik och verk­stad i Lännersta. Idén var att vi skulle ta in lite andra varu­mär­ken på cyklar. Även ta in mer nischade och enligt oss bättre produk­ter än det stan­dardsor­ti­ment som de vanliga leve­ran­tö­rerna i Sverige har. Jag brukar säga att de som tycker om något blir bra på det, säger Jona­tan. Och vi varken vill eller försö­ker vara som alla andra. Jag har jobbat i cykel­bran­schen länge där väldigt många gör ganska mycket samma sak och har samma utbud. Vi ville göra något annorlunda och förhopp­nings­vis bättre inom vår nisch. Kanske också lite trev­li­gare och mer person­ligt med lite bättre service. 

Ja, vi som jobbar här är nog lite nördiga, fyller Isabelle i.

Jobbar ni bara med mountain­bi­kes?

– Nej inte alls! Även om vi är speci­a­lis­ter på mountain­bi­kes och vårt namn signa­le­rar det, är vi duktiga på allt inom cykling. Vi tar emot alla cyklar som behö­ver lite omvård­nad. Allt som kommer in genom dörren får lite kärlek av oss, skrat­tar Jona­tan.

– Sen säljer vi förstås till­be­hör. Det som kan tänkas behö­vas, även om sorti­men­tet just nu är väldigt mountainbike-aktigt. Vi kommer sälja lampor, lås, hjäl­mar och allt möjligt som en cyklist behö­ver. Och fram­ö­ver kanske vi har några pendel­cyklar och några elcyklar till försälj­ning, men det är ingen­ting vi har just i nulä­get.

Hur kom det sig att ni hamnade här?

– Vi är Nacka­bor och ville hålla oss i kommu­nen, säger Isabelle. När vi star­tade för flera år sedan kollade vi först på loka­ler i Sickla, men landade i en billig lokal i ett indu­stri­om­råde i Lännersta. Vi ville börja i lite mindre skala och se var det tog vägen. Och det har funkat men har också varit lite svårt att attra­hera kunder i och med att det ligger lite undan­skymt. De som vet att vi finns åker dit eftersom vi är bra på det vi gör, inom mountain­bike, men kunderna passe­rar inte förbi. Så vi har varit på jakt ganska länge efter en lokal med ett bättre läge där alla typer av kunder hittar oss. Inte bara de super mountainbike-intresserade, utan även de som har andra typer av cyklar.

– Vi ville också vara nära en skog där man kan cykla och då är det här perfekt, säger Jona­tan. Loka­len ligger bara några minu­ter cykling från Nacka­re­ser­va­tet men också intill gamla Värm­dö­vä­gen som är en av Nackas mest trafi­ke­rade cykel­väg. Så det kändes som en bra mix av det som vi har letat efter. När Agne­stigs torg blir klart får vi ett ännu härli­gare läge vid torget.

Vi tar emot alla cyklar som behö­ver lite omvård­nad. Allt som kommer in genom dörren får lite kärlek av oss, skrat­tar Jona­tan.

Isabelle på Trailstore fixar i butiken i Centrala Nacka
Jonatan på Trailstore lagar en cykel i butiken i Centrala Nacka
Isabelle och Jonatan äger Trailstore i Centrala Nacka

Vad hoppas ni på?

– Vi hoppas att alla cyklis­ter hittar hit! Både de som bor i stads­de­len här och i resten av Nacka. Och att de som cyklar förbi på den fina nya cykel­ba­nan, stan­nar till på vägen från jobbet för att fixa något eller köpa något till sin cykel. Eller att fler kommer ut till Hellas­går­den där vi har tors­dags­cyk­lingar och man kan testa mountain­bike. Vi tänker att vi vill vara ett natur­ligt och trev­ligt cykel­häng i Nacka. Eller cykel­hem kanske. Och snart är det vår!

Hur känns det äntli­gen öppna?

– Kul utbris­ter Isabelle. Och spän­nande att vara i ett område som är på uppsving. Den här stads­de­len är något som kommu­nen och byggarna satsar på. Och vi satsar ju på vår verk­sam­het så det finns ett gemen­samt intresse av att det blir bra. Det som är roligt är att det händer mycket runt omkring oss också. Flera verk­sam­he­ter har öppnat och det är roligt att vi är fler och att vi inte står själva någon­stans där det är annars är ganska tomt och ensamt. Nu får vi till exem­pel säll­skap av Kennys Gelato som öppnar i loka­len intill vår om ett par måna­der.