Jule­vent i Green­room 2023

Grannar, granar och julmys. Boka in datumet 14 december. Jultomten vinkar till två tjejer som sitter mittemot honom i släden.

Gran­nar, granar & julmys

Välkom­men till natur­bant julmys med familj, vänner och nya Nacka­bor.

Vi bjuder på glögg, lusse­kat­ter och peppar­ka­kor. Kloc­kan 17 blir det stäm­nings­full julkör med unga röster från Nacka musik­skola, följt av ”Show­sis­ters”, före detta elever från Kultura­mas musi­kal­pro­gram som bjuder på mysiga jullå­tar.

Tomten är på plats och de första 100 barnen som visar sin önske­lista får en liten över­rask­ning. Det kommer också att finnas några fina erbju­dan­den från verk­sam­he­terna i nya stads­de­len.

Strax före kloc­kan 17 kommer Mats Gerdau, kommun­sty­rel­sens ordfö­rande i Nacka, och berät­tar om Centrala Nacka. Passa på att prata med oss som jobbar med stads­de­len och ställ frågor om stads­ut­veck­ling och annat. Vi berät­tar gärna om vad som händer och hur vi plane­rar för att skapa trygg­het, triv­sel och vackra miljöer.

Tid: tors­dag 14 decem­ber kl. 16.00–18.00.
Plats: Följ marschal­lerna till Green room i glän­tan mellan Nacka Forum och Nacka stads­hus.

Vägen dit: Många bussar stan­nar vid Nacka Forum och parke­ring finns på parke­ringen vid stads­hu­set* eller i Nacka Forums parke­rings­ga­rage.

Vi är utom­hus så klä dig varmt!

Hoppas vi ses.

* Parke­ring. På Stads­hu­sets parke­ring kan du parkera gratis från kl. 17. Kommer du innan kloc­kan 17, ta en parke­rings­lapp med gratis 2 timmars parke­ring och gå in i recep­tio­nen och skriv upp bilens regnr.

Följ oss här: