Trap­pin­vig­ning och AW i Centrala Nacka

Välkom­men på Trap­pin­vig­ning och AW

Tid: 15 juni kl. 16.30 – 18.30.
Plats: Green Room som ligger i skogs­dungen mellan Nacka Stads­hus och Nacka Forum.

Om ett par år kommer vi att kunna nå den blivande stads­huspar­ken via en stor trappa som går genom stads­de­len upp till parken. I väntan på det har vi byggt en till­fäl­lig trappa som binder ihop de nya kvar­te­ren med den kommande parken.

Det tycker vi är värt att fira och du är därför välkom­men till en trapp-AW i natur­ban inram­ning. Det blir musik, till­tugg och något att dricka. Glass­verk­stan serve­rar glass med natur­bana smaker och något att skåla med finns till själv­kost­nads­pris.

Mats Gerdau, kommun­sty­rel­sens ordfö­rande, invi­ger trap­pan kloc­kan 17.00, och berät­tar lite om stads­de­lens fram­tid.

Trappinvigning och AW

PS. Det kanske inte är så här trap­pan kommer att se ut, men vi tyckte bilden är fin och visar hur vi tar fasta på det gröna och sköna.