Film: Gatu­fes­ten Centrala Nacka 2023

Centrala Nacka: Gatu­fest 2023

Nacka Gatu­fest är en härlig fest i våra kvar­ter, som erbju­der något för alla. Festen i somras, och utvär­de­ringen däref­ter, gav oss några spän­nande insik­ter.

Detta evene­mang är inte bara en festi­val, utan en inblick i våra fram­väx­ande kvar­ter i Centrala Nacka. Festi­va­len är till för både befint­liga aktö­rer och boende samt de som är nyfikna på denna del av staden.

I filmen kan du höra några röster och deras tankar om vad som händer i områ­det, vad som är natur­bant och bra exem­pel på mötes­plat­ser som redan finns på plats. Från ett blås­hål och en skogs­dunge som ingen någon­sin använde till liv och rörel­ser, restau­ranger, olika boen­den och mötes­plat­ser! ”En rolig och central plats med mycket härlig natur!”