Stads­od­ling i Centrala Nacka

Stads­od­ling i Centrala Nacka

Stadsodling i Centrala Nacka

Under våren kommer odlingar, örter och blom­mor att växa fram runt om i Centrala Nacka då ett antal Nacka­bor har fått möjlig­het att reali­sera sin dröm att odla.

Varför inte odla kring Green­room? En natur­ban och allmän mötes­plats mellan Nacka stads­hus och Forum Nacka.

Läs mer om stads­od­ling här.

Solrosor i en stadsodling i Centrala Nacka