Mural­mål­ningar i världs­klass

Wall­street digi­tala konstrunda

Wall Street Nacka var en medska­pande inter­na­tio­nell mural­mål­nings­fes­ti­val som genom­för­des i Nacka kommun 1–15 septem­ber 2019. Konst­nä­rer från hela värl­den skapade konst i hela Nacka.

Nu kan du ta en digi­tal busstur via datorn eller gå en konstrunda och upptäcka verken från mural­mål­nings­fes­ti­va­len Wall Street Nacka.

Här kan du njuta av konst­ver­ken digi­talt.

Muralmålning på elskåpet i Centrala Nacka – Wall Street Nacka

Se ett exem­pel på film från Wall Street Nacka nedan. Du hittar alla filmer från mural­mål­ning­arna i Centrala nacka här.